Ring! 0500 364 619

Med sakkunnighet, erfarenhet och garanti

Sakkunnig symaskinsservice och försäljning i Smedsby.

Krånglar din symaskin?

Ingen panik, Vasa Symaskin hjälper! Jag erbjuder yrkeskunnig symaskinsservice och –reparation för maskiner av alla märken. Jag utför dessutom service och reparationer på overlockmaskiner med gedigen kompetens.

Vid Vasa Symaskin löper symaskinsservicen pålitligt och säkert som garantiarbete Vaasa Vasa

Låt en yrkesman hjälpa – boka symaskinsservice nu!

Jag utför pålitlig symaskinsservice, med lång erfarenhet och gedigen yrkeskunnighet – jag ger alltid garanti på min arbeten. Under servicen ger jag dig vid behov även handledning i frågor som gäller användningen av din symaskin. Kontakta mig och boka tid för symaskinsservice, eller fråga om mer information!

Kontaktuppgifter

Vaasan Ompelukone - Vasa Symaskin


Tel.0500 364619

vaasanompelukone@saunalahti.fi

FO-nummer: 1431247-8

Ring och boka tid!. 

Tel. 0500 364619

Problem med symaskinen?

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Vaasan Ompelukone - Vasa Symaskin
Pitkäkatu 61
65100 VAASA

FO-nummer: 1431247-8
Telefonnummer: 0500 364 619

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.