Ring! 0500 364 619

Med sakkunnighet, erfarenhet och garanti

Förstklassiga symaskiner och overlockmaskiner från Smedsby!

Ring och boka tid!

Letar du efter en symaskin av hög kvalitet och med lång livslängd?

Kom till Vasa Symaskin! Jag säljer symaskiner och overlockmaskiner av märket Elna, Husqvarna Viking, Juki, Pfaff och Singer.  De är av hög kvalitet, hållbara och passar för varje hem och alla användare. I sortimentet ingår också prässar. Utöver nya maskiner har vi också begagnade symaskiner och overlockmaskiner till salu.

Vasa Symaskin säljer symaskiner och overlockmaskiner av hög kvalitet Vaasa Vasa

Hög kvalitet garanterar en lång livslängd

Alla symaskiner som är till salu står för bästa kvalitet. När du köper en symaskin ger jag dig råd om alla åtgärder som behövs för normal användning och service. Om du får problem med maskinen senare, räcker det med ett samtal! Jag ger både nya och gamla kunder råd och hjälp i alla problemsituationer.

Begagnade symaskiner och overlockmaskiner av hög kvalitet

I min symaskinsaffär hittar du också ett komplett urval av begagnade symaskiner och overlockmaskiner. Kontakta mig och fråga mer – fråga också om kampanjmaskiner!

Bekanta dig med de olika modellerna genom att klicka på logon i nedre kanten!

Kontaktuppgifter

Vaasan Ompelukone - Vasa Symaskin

Tel,0500 364619

vaasanompelukone@saunalahti.fi


0500 364 619

vaasanompelukone@saunalahti.fi

FO-nummer: 1431247-8

Ring och boka tid!

Tel. 0500 364619

Problem med symaskinen?

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Vaasan Ompelukone - Vasa Symaskin
Pitkäkatu 61
65100 VAASA

FO-nummer: 1431247-8
Telefonnummer: 0500 364 619

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.