Ring! 0500 364 619

Med sakkunnighet, erfarenhet och garanti


Vasa Symaskin är en symaskinsaffär med komplett service som säljer nya och begagnade symaskiner och overlockmaskiner. Tjänsterna omfattar dessutom overlock- och symaskinsservice för maskiner av alla märken. 

                                         .

En symaskinsaffär med individuell service

Jag betjänar både mina nya och gamla kunder med gedigen yrkeskunnighet, på kundens villkor och på såväl finska som svenska. Jag ger dig handledning och råd så att du finner symaskinen som lämpar sig för just dina behov. Jag visar dig hur den används och hur man utför grundläggande service på den. Du kan alltid lita på kvaliteten av mina tjänster – jag ger garanti på alla mina arbeten.

Ring och boka tid!   Följ oss även via Facebook!

Vasa Symaskin är en symaskinsaffär som ger komplett service Vasa Vaasa

Jag började sälja symaskiner 1979. I 25 år åkte jag omkring i landskapet och öppnade sedan en affär i Vasa 2004. Eftersom jag är auktoriserad återförsäljare av Husqvarna Viking, Elna, Juki, Singer och Pfaff erbjuder jag alltid goda och grundliga instruktioner i användningen av dem. Jag ger dessutom även mina gamla kunder råd när som helst. Du kan fråga om råd antingen  via e-post eller genom att ringa.

Kontaktuppgifter

Vaasan Ompelukone - Vasa Symaskin


0500 364619

vaasanompelukone@saunalahti.fi

0500 364 619

vaasanompelukone@saunalahti.fi

FO-nummer: 1431247-8

Ring och boka tid!

Problem med symaskinen?

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Vaasan Ompelukone - Vasa Symaskin
Pitkäkatu 61
65100 VAASA

FO-nummer: 1431247-8
Telefonnummer: 0500 364 619

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.